ขนส่งทางเรือ

รถเดินสายจ่ายไฟฟ้า (OCS)

รถเดินสายจ่ายไฟฟ้า (OCS)

รถเดินสายจ่ายไฟฟ้า (OCS) โครงการรถไฟ ลาว-จีน

รถพ่วง

GINTECH

 

ตู้คอนเทนเนอร์

Xing Da Factory Project

รถพ่วง

China Railway Project

นำเข้าเครื่องจักร เคลน

New Nanyang Crane