เรามีคลังสินค้าขนาด 5,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่ที่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ให้บริการจัดเก็บสินค้าทั่วไปให้กับลูกค้า นอกจากนี้บริษัทเรายังได้มีการใช้โปรแกรมการจัดการคลังสินค้า WMS เพื่อใช้บริหารคลังสินค้า และการกระจายสินค้าอีกด้วย