ขนส่งทางอากาศ

เราสามารถเสนอบริการขนส่งไปกับสายการบินต่างได้ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นสสินค้าขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่

เราสามารถจัดหาได้ทั้งไฟลท์แบบบินตรงและทรานสิท รวมถึงการจัดส่งแบบ door to door เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า