นำเข้ารถยนต์ EV โดยใช้เอกสาร A.T.A. CARNET

Lynxgistics Project

นำเข้ารถยนต์มาเป็นการชั่วคราวเพื่อจัดแสดง โดยใช้เอกสาร A.T.A. carnet ขนส่งจากเซี่ยงไฮ้ ถึงสถานที่จัดงานแสดง