บริษัท หมินเซิง ลิ้งซ์ ซัพพลาย เชน จำกัด

หอมศีล

บริษัท หมินเซิง ลิ้งซ์ ซัพพลาย เชน จำกัด

เลขที่ 101 หมู่ 1 ตำบลหอมศีล อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180

Email : homsin@msslynx.com