ส่งออกทางเรือ

ส่งออกทางเรือ

การส่งออกทางเรือเป็นวิธีการส่งออกที่ประหยัดและส่งออกได้ครั้งละมากๆ ระยะเวลาขึ้นอยู่กับประเทศที่เราจะส่งออกไป จึงเหมาะกับการขนส่งสินค้าที่มีจำนวนมากๆและไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการรับสินค้า

จองเรือต้องมีข้อมูลเบื้องต้นอะไรบ้าง

หากท่านความสนใจอยากจะส่งสินค้าทางเรือนะคะ ก่อนจะจองเรือต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้ค่ะ