พิธีการศุลกากร

ทีมงานของเราสามารถให้บริการด้านพิธีการศุลกากรด้วยระบบศุลกากรแบบไร้เอกสาร (paperless system) และด้านภาษีผ่านระบบของธนาคาร

นอกจากนี้เรายังสามารถให้บริการพิธีการศุลกากรแบบผ่านแดน แบบ 19 ทวิ แบบใช้สิทธิ์ บีโอไอ BOI แบบใช้สิทธิ์ชดเชย แบบฟรีโซน IEAT รวมไปถึงพิธีการคลังสินค้าทัณฑ์บนของกรมศุลกากร