บริการขนส่งทางเรือ

เราสามารถเสนอการบริการการขนส่งไปได้ทั่วโลก

เราสามารถเสนอการบริการการขนส่งไปได้ทั่วโลก

เราสามารถเสนอการบริการการขนส่งไปได้ทั่วโลก

บริการขนส่งทางเครื่องบิน

เราสามารถเสนอการบริการการขนส่งไปได้ทั่วโลก

เราสามารถเสนอการบริการการขนส่งไปได้ทั่วโลก

เราสามารถเสนอบริการขนส่งไปกับสายการบินต่างได้ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นสสินค้าขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่

พิธีการทางศุลกากร

เราสามารถเสนอการบริการการขนส่งไปได้ทั่วโลก

เราสามารถเสนอการบริการการขนส่งไปได้ทั่วโลก

ทีมงานของเราสามารถให้บริการด้านพิธีการศุลกากรด้วยระบบศุลกากรแบบไร้เอกสาร(paperless system) และด้านภาษีผ่านระบบของธนาคาร

การขนส่ง

เราสามารถเสนอการบริการการขนส่งไปได้ทั่วโลก

เราสามารถเสนอการบริการการขนส่งไปได้ทั่วโลก

บริษัทของเราสามารถจัดหารถขนส่งได้หลายรูปแบบทั้งรถ 4 ล้อ รถ 6ล้อ รถเทรลเลอร์ ขนส่งได้ทั้งตู้คอนเทนเนอร์แบบธรรมดาและตู้คนเทนเนอร์แบบทำความเย็น(ตู้รีเฟอร์) เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าทั้งนำเข้าและส่งออก

คลังสินค้า

เราสามารถเสนอการบริการการขนส่งไปได้ทั่วโลก

เราสามารถเสนอการบริการการขนส่งไปได้ทั่วโลก

เรามีคลังสินค้าขนาด 5000 ตารางเมตร ตั้งอยู่ที่อ.บางพลี จ.สมุทรปราการให้บริการจัดเก็บสินค้าทั่วไปให้กับลูกค้า

Slider

บริการขนส่งทางเรือ

บริการขนส่งทางเรือ

เราสามารถเสนอการบริการการขนส่งไปได้ทั่วโลก

ขนส่งทางเครื่องบิน

ขนส่งทางเครื่องบิน

เราสามารถเสนอบริการขนส่งไปกับสายการบินต่างได้ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นสสินค้าขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่

พิธีการทางศุลกากร

พิธีการทางศุลกากร

ทีมงานของเราสามารถให้บริการด้านพิธีการศุลกากรด้วยระบบศุลกากรแบบไร้เอกสาร(paperless system) และด้านภาษีผ่านระบบของธนาคาร

การขนส่ง

การขนส่ง

บริษัทของเราสามารถจัดหารถขนส่งได้หลายรูปแบบทั้งรถ 4 ล้อ รถ 6ล้อ รถเทรลเลอร์ ขนส่งได้ทั้งตู้คอนเทนเนอร์แบบธรรมดาและตู้คนเทนเนอร์แบบทำความเย็น (ตู้รีเฟอร์) เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าทั้งนำเข้าและส่งออก

คลังสินค้า

คลังสินค้า

เรามีคลังสินค้าขนาด 5000 ตารางเมตร ตั้งอยู่ที่อ.บางพลี จ.สมุทรปราการให้บริการจัดเก็บสินค้าทั่วไปให้กับลูกค้า