ทีมงานของเรา

ทีมงานของเรา มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในการให้บริการด้านการขนส่งระหว่างประเทศ เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการด้วยการบริหารงานที่ดีเยี่ยม เพื่อให้ได้ผลลัพท์ที่ดีที่สุด และส่งผลต่อไปยังความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

ทีมงานของเรา

ทีมงานขนส่งทางเรือ

ทีมงานขนส่งทางเรือ

ให้บริการขนส่งทางทะเลทั้งนำเข้าและส่งออก งานขนส่งแบบ door to door การขนส่งสินค้าไปยังประเทศจีนด้วยรูปแบบ Non-Vessel Operating Common Carrier (NVOCC) และการประกันภัยระหว่างขนส่ง

ทีมงานขนส่งทางเครื่องบิน

ทีมงานขนส่งทางเครื่องบิน

ให้บริการขนส่งทางอากาศทั้งนำเข้าและส่งออก งานขนส่งแบบ door to door การขนส่งสินค้าไปยังประเทศจีนด้วยรูปแบบ Non-Vessel Operating Common Carrier (NVOCC) และการประกันภัยระหว่างขนส่ง

ทีมงานคลังสินค้า

ทีมงานคลังสินค้า

มีคลังสินค้าเพื่อให้บริการจัดเก็บ บรรจุหีบห่อ และกระจายสินค้าไปยังสถานที่ต่างๆตามที่ลูกค้าต้องการ

ทีมงานโปรเจคโลจิสติกส์

ทีมงานโปรเจคโลจิสติกส์

ทีมงานของเรามีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในการบริหารจัดการโปรเจคโลจิสติกส์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลุกค้า