ขนส่งต่อเนื่อง

ขนส่งต่อเนื่อง หลายรูปแบบ

การ ขนส่งต่อเนื่อง หลายรูปแบบ หรือ Multimodal transport เป็นการขนส่งแบบต่อเนื่องที่ผสมผสานการขนส่งหลายรูปแบบ เช่น การขนส่งทางรถ การขนส่งทางรถไฟ การขนส่งทางเครื่องบิน หรือ การขนส่งทางเรือ
โดยมีรูปแบบการขนส่งตั้งแต่ 2 รูปแบบขึ้นไปภายใต้การบริหารจัดการของผู้ขนส่งรายเดียว การขนส่งในลักษณะนี้เหมาะกับการขนส่งในระดับภูมิภาค หรือ การขนส่งระหว่างประเทศ 

 

ลูกค้าสามารถสอบถามบริการ และขอใบเสนอราคา ทาง Email : sales@lynx.co.th
โดยแจ้งรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้

  1. ชื่อบริษัทหรือหน่วยงาน
  2. รายละเอียดสินค้า (ชื่อภาษาอังกฤษ,ขนาด,ปริมาณ,น้ำหนัก,พร้อมรูปสินค้า)
  3. ประเภทตู้ (กรณีขนส่งแบบ FCL )
  4. ที่อยู่รับ-ส่งสินค้า
  5. ท่าเรือต้นทาง-ปลายทาง
  6. เงื่อนไขการส่งมอบ INCOTERM

สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-259-2899  

Facebook : LYNXGISTICS

เวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8:30 – 17:30 น.

 

ขนส่งต่อเนื่อง

รูปแบบการ ขนส่งต่อเนื่อง ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน 

1. Piggy-back เป็นการขนส่งที่ใช้การขนส่งทางรถไฟร่วมกับการขนส่งทางรถบรรทุก 

2. Fishy-back เป็นการขนส่งที่ใช้การขนส่งทางรถบรรทุกร่วมกับการขนส่งทางเรือ

3. Sea-air เป็นการขนส่งที่ใช้การขนส่งทางเรือร่วมกับการขนส่งทางเครื่องบิน 

4. Land Bridge การขนส่งรูปแบบ Sea-Land-Sea เป็นการขนส่งทางเรือโดยใช้การขนส่งทางบกเป็นสะพานข้าม

ประโยชน์ของการพัฒนาการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

1. การมีผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบในประเทศไทย จะทำให้ค่าระวางส่วนใหญ่อยู่ในประเทศ และลดการขาดดุลการค้า

2. การคำนวณเวลาและต้นทุนค่าขนส่งทำได้ง่ายขึ้น เนื่องจากผู้ประกอบการสามารถควบคุมการขนส่งทั้งวงจรได้

3. ช่วยอำนวยความสะดวกทางการค้าเนื่องจากขั้นตอนทางพิธีการศุลกากรจะลดน้อยลง

call to action