คลังสินค้า สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

บริษัท หมินเซิง ชิปปิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 6 ถนนเจริญลาภ ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130

Email : mstsurat@mssthailand.com

QR codeนำทาง